Spreekuur

 

U kunt telefonisch of via de balie afspraken maken voor het spreekuur. Op maandag, dinsdag, woensdagochtend en vrijdag zal dokter Glorie het spreekuur doen. Op donderdag is een waarnemend huisarts aanwezig. 

Een gemiddelde afspraak duurt ongeveer 10 minuten. Indien u meer tijd nodig denkt te hebben, bijv. bij meerdere klachten, geef dit dan aan bij de assistente zodat zij extra tijd voor u kan reserveren. 

Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze doet dit om een zo goed mogelijke inschatting te maken van de aard en de spoedeisendheid van uw klachten. De assistente is verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. 

U kunt ook via email een verzoek doen om een afspraak in te plannen. Vermeld in de email altijd een voorkeursdatum en tijd, en kort de reden waarom u een afspraak wilt. De assistente zal uw verzoek binnen 24 uur beantwoorden. Deze manier van afspraken maken is niet geschikt als afspraken op dezelfde of volgende dag gewenst zijn. U kunt in dit geval telefonisch contact opnemen met de praktijk.