Klachten

Wij doen ons uiterste best om naar tevreden van onze patiënten zorg te verlenen. Mochten er toch klachten of opmerkingen zijn, dan zouden wij het fijn vinden als u ons dit kenbaar wilt maken. Dit kan via de assistente, of ook persoonlijk via het spreekuur.

De assistente kan u ook informatie verstrekken over de manier waarop u een klacht kunt indienen. Wij zijn hiervoor aangesloten bij een klachtenregeling.